Schoolgids

Schoolinformatie

Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor ouders en verzorgers van leerlingen van Openbare Daltonschool Overschie. Ook voor hen die overwegen hun kind op onze basisschool in te schrijven, is de gids een bron van informatie .

In de gids vindt u informatie over ons onderwijs, over specifieke leerlingenzorg, maar ook algemene informatie over het team, lestijden en huishoudelijke zaken.