Onze school

Dalton Overschie

Wij zijn een daltonschool met zowel reguliere groepen als TLV-groepen. Leerlingen met een TLV voor speciaal basisonderwijs kunnen we in een dergelijke groep plaatsen. Ons motto is echt: leren doen we samen. Samen waar mogelijk, apart waar nodig. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben op passend onderwijs. Ook wanneer het IQ boven het gemiddelde reikt. Onderwijs op maat is waar wij ons op Openbare Daltonschool Overschie voor elk kind hard voor willen maken.