Missie en visie

Leren doen we samen

Ons doel is geslaagd als onze leerlingen goed voorbereid worden op hun toekomst. Dat vraagt om goed onderwijs. Tegelijk leren wij hoe zij effectief en creatief kunnen omgaan met obstakels die zij onderweg tegenkomen. Kinderen met zelfvertrouwen en zelfwaardering zijn ook positieve en succesvolle leerlingen. Dat bereiken we met elkaar. Het team, de leerlingen, de ouders en het bestuur vormen met elkaar de school. Wij werken dagelijks aan een goede onderlinge relatie. Dat is voor ons vanzelfsprekend.

Wij zijn een daltonschool die:

  • het beste in kinderen naar boven wil halen
  • uitgaat van gelijkwaardigheid en rekening houdt met verschillen tussen elkaar
  • kinderen hun “waarom vraag” leren ontdekken en onderzoeken

Wij staan voor de samenwerking tussen ouders, het kind en de school waarin wij gedeelde verantwoordelijkheid dragen om te komen tot optimale ontwikkeling. Dit is gebaseerd op de individuele kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Wij willen een actieve bijdrage leveren aan een betere maatschappij. Wij willen het beste in kinderen naar boven halen, zodat zij vanuit een onbevangen en positieve benadering de wereld ingaan en leren omgaan met obstakels in hun leven. Wij benaderen ons onderwijs vanuit onze kernwaarden, die tevens de daltonpijlers zijn. Om kinderen verantwoordelijkheid te laten dragen voor zichzelf en anderen willen wij een omgeving creëren die ze bewust maakt van hun “waarom vraag”.

Op onze school streven we er naar elke leerling een goede basis te geven, als optimale voorbereiding voor vervolgonderwijs én hun verdere toekomst als mens in de wereld. De kernwaarden die bij onze uitgangspunten op basis van het daltononderwijs horen zijn:

  • Zelfstandigheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Samenwerken
  • Reflectie
  • Effectiviteit

Vertrouwen is de basis voor de ontwikkeling van kinderen. Niet alleen vertrouwen geven bij de dagelijkse zaken en taken, maar ook vertrouwen hebben in een goede samenwerking met kinderen en ook in de driehoek: ouders, leerling(en), school. Vertrouwen in de goede intentie. Verbinding en respect zijn hierbij essentieel. We werken met liefde aan het welbevinden van onze kinderen, zodat alle kinderen zo optimaal mogelijk hun talenten op cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en motorisch gebied kunnen ontwikkelen.