Protocollen

Protocollen

Om alle zaken rondom school in goede banen te leiden, zijn er diverse protocollen opgesteld om leidraad te geven bij incidenten die plaatsvinden in en om school.

Hieronder kunt u deze protocollen lezen.

Dit protocol bevat handvaten bij onder andere (digitaal) pestgedrag, ongewenst en overschrijdend gedrag en de daarbijbehorende maatregelen.