Aanmelden

  Informatie aanmelden groep 1

  Welkom op onze school! Vanaf vier jaar oud mag uw kind naar de basisschool. U kunt uw kind aanmelden bij onze school, nadat uw kind drie jaar is geworden. U kunt ook dit filmpje van samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) bekijken voor meer uitleg over hoe aanmelden werkt bij basisscholen in Rotterdam.

  Stappen voor het aanmelden

  Eerst kennismaken

  Wilt u eerst kennismaken met onze school? Dat kan natuurlijk! Tijdens een kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze school en is er tijd voor een rondleiding. Daarbij is er natuurlijk gelegenheid om een kijkje te nemen in de verschillende groepen.

  Aanmelden

  Als u ervoor kiest uw kind aan te melden bij onze school, vullen we samen het aan aanmeldformulier in. Op dit formulier worden naast algemene gegevens ook vragen gesteld over of uw kind bepaalde extra ondersteuning nodig heeft. Dit noemen we de informatieplicht van ouders.

  Wanneer wij van u de schriftelijke aanmelding hebben ontvangen, gaan wij hiermee aan de slag. We nemen als school 6 weken de tijd om te beslissen of uw kind door ons wordt ingeschreven. We gebruiken deze tijd om te bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. In ons schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen welke extra ondersteuning wij kunnen bieden aan uw kind. Het SOP is op te vragen bij de directie.

  Heel soms kan het gebeuren dat 6 weken niet lang genoeg is om hierover een besluit te nemen. We nemen dan nog maximaal 4 weken extra de tijd. Als we meer tijd nodig hebben, brengen we u daar schriftelijk van op de hoogte. Maar we proberen om altijd binnen 6 weken te laten weten of we uw kind kunnen inschrijven.

  Zorgplicht

  Vanaf het moment dat u uw kind schriftelijk bij onze school aanmeldt, en wij zijn de school van uw eerste voorkeur, hebben wij zorgplicht. Dit betekent dat wij voor uw kind een passende plek moeten vinden op onze school of op een andere school in Rotterdam. Meestal zal onze school de passende plek zijn, als dit niet zo is dan helpen wij u met het vinden van een passende plek voor uw kind op een andere school. Soms helpt het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs (PPO) ons daar ook bij. Wij informeren u als wij met PPO contact willen opnemen.

  Wij hebben geen zorgplicht:

  ·        Als onze school of de groep waar u uw kind voor aanmeldt, vol is en wij op onze website of schoolgids hebben aangegeven dat we vol zitten. Voor schooljaar 2023-2024 is dit groep 3.

  ·       Als u de grondslag en de kernwaarden van van het openbaar onderwijs van onze school niet respecteert.

  Om goed te onderzoeken of onze school de passende plek is voor uw kind, heeft u als ouders een informatieplicht. Dit houdt in dat u moet vertellen of uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Als u deze informatie niet met ons wil delen, kunnen wij ervoor kiezen uw aanmelding niet in behandeling te nemen.

  Wachtlijst

  Onze school heeft momenteel een wachtlijst voor groep 3 (schooljaar 2023-2024).

  Kinderen waarvan er reeds meerdere kinderen uit hetzelfde gezin op school zitten of komen, hebben voorrang.

  Wendagen

  Als uw kind is ingeschreven bij ons op school, mag uw kind voordat hij/zij 4 jaar is komen wennen in de groep waar hij/zij geplaatst gaat worden. In de 2 weken voor de start kan het kind 4 dagdelen meedraaien. Het heeft de voorkeur om dit op verschillende dagen in te plannen, zodat uw kind met alle leerkrachten en assistenten/ondersteuners kennis kan maken.  Zes weken voor de verjaardag van uw kind belt de school u om de wendata af te stemmen. Als bevestiging ontvangt uw kind daarna een leuke ‘welkom op school’ kaart van ons. Hierop staat tevens de informatie hoe laat en waar u precies welkom bent en wie de leerkracht is van uw kind.

  Zomervakantie/decembermaand

  Wanneer een kind in de zomervakantie 4 jaar wordt, kan ervoor gekozen worden om na de zomervakantie de eerste week halve dagen te komen of al te starten met hele dagen. Dit gaat in overleg met de ouders. Kinderen die in december 4 jaar worden, kunnen gewoon starten. In overleg met de ouders kan besloten worden om pas in januari te starten als dit voor uw kind beter is.

  Informatie aanmelden zij-instroom

  Wilt u uw kind aanmelden bij ons op school terwijl uw kind al op een andere school onderwijs volgt? Dan noemen wij dit zij-instroom. Bij de zij-instroom op onze school gelden dezelfde regels als bij de aanmelding voor groep 1.

  In de gemeente Rotterdam hebben we aanvullende afspraken gemaakt. Als u uw kind schriftelijk bij ons aanmeldt nemen wij contact op met de school waar uw kind nu op zit. Dit doen we omdat we onderzoeksplicht hebben en moeten bepalen of onze school de passende plek is voor uw kind. Ook bij zij-instroom proberen we u binnen 6 weken te laten weten of uw kind wordt ingeschreven. Soms hebben we langer de tijd nodig, we nemen dan nog maximaal 4 weken langer de tijd. Ook dan zullen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Als onze school de passende plek is schrijven wij uw kind definitief in. Als we over gaan tot inschrijving besluiten we in overleg met ouders of we gebruik gaan maken van de wendagen zoals hierboven omschreven.

  Via onderstaand formulier kunt u een gesprek aanvragen.

  U kunt natuurlijk ook gewoon bellen: 010 2450405

  Voorkeur dag kennismakingsgesprek
  Voorkeur dagdeel
  Soort onderwijs
  Je bericht is succesvol verzonden
  Er ging iets mis, probeer het later opnieuw