PSZ Dalton Overschie

Peuterspeelzaal

Voor- en vroegschoolse Educatie (VVE)

Onze school heeft extra aanbod voor het jonge kind: Voor- en vroegschoolse educatie (VVE / peuteropvang). We werken hierbij samen met de Rotterdamse Peuterschool.

Op onze school staat ‘beredeneerd spelend leren’ centraal in de kleutergroepen. De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen, zodat zij iedere dag het beste uit zichzelf halen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid.

VVE

Samen met peuterspeelzaal ‘Het Dierenbos’ bieden wij Voor- en Vroegschoolse Educatie aan. Dit houdt in dat het programma van de voorschool en in de kleutergroepen op elkaar aansluit. We werken in groep 1/2 met de methode ‘Kleuterplein’. De voorschool gebruikt het programma Uk & Puk . De methodes sluiten goed op elkaar aan en zorgen voor een stevige basis en een doorgaande- en ononderbroken leerlijn.

De gemeente Rotterdam en de gezamenlijke schoolbesturen hebben met elkaar een nieuw kwaliteitskader voor het onderwijs aan kleuters ontwikkeld. Alle scholen van BOOR werken de komende vier jaar aan een nog stevigere basis van het onderwijs aan kleuters. Dit schooljaar werken wij aan aan het optimaliseren van het “spelend beredeneerd leren”.

De kleuterleerkracht begeleidt en stimuleert het spel van de kinderen. Op een speelse manier werken we aan de taalontwikkeling, voorbereidend rekenen en schrijven, maar ook aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, motoriek en zelfstandigheid. Ook in groep 3 komt meer en gerichter aandacht voor het spelend behalen van de leerdoelen. Spelen in afwisseling met het meer schoolse leren aan tafel.

Van peuterspeelzaal naar groep 1

Als uw kind de overstap maakt van peuterspeelzaal naar school, zorgen we voor een goede overdracht. Dit gebeurt mondeling, en daarnaast ontvangen wij het Rotterdams Overdrachtsdocument en de gegevens uit het observatie- en registratiesysteem, indien u daar als ouders toestemming voor heeft gegeven. Door deze overdracht verloopt de overgang naar groep 1 makkelijker, want we hebben dan al een goed beeld van uw kind. Peuters die bijna 4 jaar zijn, mogen al regelmatig meedoen in groep 1. Hierdoor kunnen zij alvast wennen aan de kleuterklas.

Soms gebeurt het dat een peuter wat achterblijft qua ontwikkeling of dat er andere zorgen zijn. We vragen u als ouder dan om toestemming om hem of haar te bespreken in het zorgoverleg. Op deze manier kunnen we op tijd eventuele extra ondersteuning voor uw kind aanvragen en organiseren.