Overblijven

Overblijven

Op school hanteren we een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Ieder kind neemt zelf eten en drinken mee voor tijdens de overblijf. De kinderen blijven in de klas om te eten met de leerkracht. Meestal wordt hiervoor een kwartier uitgetrokken. De kinderen zijn tijdens het eten met ontspannende leeractiviteiten bezig. (voorlezen, kringgesprek, wereldoriëntatie in de vorm van school tv). Op deze wijze worden leren en eten gekoppeld.

Iedere groep heeft een middagpauze van een half uur. Om een veilige en ontspannen pauze te garanderen voor alle leerlingen verdelen we de pauze in blokken. BSO Kleinrijkje zal vanaf schooljaar 2023-2024 zorgdragen voor Sport en Spel voor alle groepen, samen met extra pleinwacht door het personeel van de school bij het onderdeel vrij spel.

Bij regen zullen de kinderen onder toezicht in de klas of een ander beschikbaar lokaal blijven onder begeleiding van dezelfde medewerkers. Er zijn géén kosten verbonden aan het overblijven op school.