Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

Specialisten in school

Schoolmaatschappelijk werk

Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor een kind minder goed presteert op school of achter blijft in zijn of haar ontwikkeling. Deze omstandigheden kunnen op het persoonlijk vlak van het kind zelf liggen of bepaald worden door omgevingsfactoren.

Wanneer problemen niet door de ouders, de leerkracht of de leerling zelf opgelost kunnen worden, kan een beroep gedaan worden op onze schoolmaatschappelijk werkster. U kunt bij haar terecht voor advies en hulp bij de meest uiteenlopende vragen en problemen. Zij kan helpen bij het verhelderen van de oorzaak van het probleem van de leerling op school, kortdurende hulp aan ouders bieden (3 tot 5 gesprekken) bij opvoedkundige vragen, ouders begeleiden naar gespecialiseerde hulpverlening, leerkrachten ondersteunen en/of begeleiden en bemiddelen tussen de school, de leerkracht en het gezin.

De schoolmaatschappelijk werkster heeft een beroepsgeheim. Dit betekent, dat zij alleen na overleg met de ouders vertrouwelijke informatie mag uitwisselen met derden. Onze schoolmaatschappelijk werkster is op maandag en dinsdag aanwezig. U kunt voor het maken van een afspraak bellen met de school of zelf even langs komen.