Rapporten en Portfolio

Rapporten en Portfolio

Portfolio (rapport)

Het portfolio bestaat uit twee delen: Het leerlinggedeelte en het leerkrachtgedeelte.

Het leerlinggedeelte wordt gevuld door de leerling zelf, met als doel:

 • Leerlingen meer sturing aan het eigen leerproces te laten geven
 • Leerlingen meer stil laten staan bij momenten waar ze trots op zijn en deze verzamelen
 • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun talenten en sterke kanten
 • Leerlingen krijgen meer inzicht in hun persoonlijke en eigen leerdoelen

Het leerkrachtgedeelte wordt door de leerkracht bijgehouden. Het leerkrachtgedeelte van het portfolio bevat meerdere onderdelen:

 • Daltonpijlers
 • Rapport KIJK! groep 1/2
 • Cijferlijst met methode gebonden resultaten groep 3 t/m 8
 • LOVS Cito gegevens
 • Ontwikkelingsperspectief (voor leerlingen uit de TLV-groepen en indien nodig leerlingen uit de reguliere groepen)

Voortgangsgesprekken

 • November     Daltonpijlers, sociale emotionele ontwikkeling
 • December      Cijferlijst
 • Februari          Daltonpijlers, CITO-resultaten
 • Juni/Juli          Daltonpijlers, CITO-resultaten en cijferlijst