Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam

    Het Kenniscentrum Cultuuronderwijs Rotterdam (KCR) bouwt bruggen en stimuleert vernieuwing om zoveel mogelijk Rotterdammers op jonge leeftijd vertrouwd te maken met kunst en cultuur. Onze overtuiging is dat kinderen en jongeren door cultuuronderwijs ontdekken wat ze interessant vinden, hun talenten kunnen ontwikkelen en belangrijke vaardigheden aanleren. Een inclusieve visie en werken aan kansengelijkheid zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. KCR creëert een netwerk voor alle Rotterdamse scholen: we verbinden met cultuur, delen kennis en verankeren.

    KunstPakt

    KCR is penvoerder van de subsidieregeling CmK, (Cultuureducatie met kwaliteit). In dit programma werken scholen (van de basisschool t/m het mbo) en culturele instellingen in het hele land samen om kunst en cultuur tot een vast onderdeel van het lesprogramma te maken. In de Rotterdamse variant, KunstPakt, staat de vraag van het onderwijs centraal en wordt gewerkt vanuit de thema’s: Burgerschap, Plezier in taal en Vakmanschap.