PPO Rotterdam

PPO Rotterdam

Sinds 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet verplicht iedere school om voor ieder kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek te vinden. Dit geldt voor kinderen die al op onze school zitten en voor nieuwe kinderen die bij onze school worden aangemeld. Het samenwerkingsverband PPO Rotterdam hoopt met haar brede aanbod aan onderwijsvoorzieningen alle kinderen in Rotterdam passend onderwijs te kunnen bieden. Als blijkt dat uw kind bij ons op school extra ondersteuning nodig heeft of wanneer u uw kind (dat extra ondersteuning nodig heeft) bij onze school aanmeldt, is het van groot belang dat u alle relevante informatie over uw kind met de school deelt. Op die manier vergroten we de kans dat we de juiste passende onderwijssituatie voor uw kind kunnen vinden die ook aansluit bij uw wensen.

Als school bekijken we altijd eerst wat we zelf kunnen bieden. In ons schoolondersteuningsprofiel kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn. Bij een nieuwe aanmelding zullen wij u binnen 6 weken informeren of toelating mogelijk is. Als er nader onderzoek nodig is, kan deze periode worden verlengd tot 10 weken.

Als wij geen mogelijkheden zien om bij ons passend onderwijs te realiseren, zullen wij voor een goede, nieuwe, passende onderwijsplek voor uw kind zorgen.