Jeugdeducatiefonds

In Nederland groeit één op de negen kinderen op in armoede. Armoede belemmert de ontwikkeling van een kind en zorgt voor stress, lagere schoolprestaties, minder welbevinden, slechtere gezondheid en voor sociale uitsluiting als volwassene. We hebben een collectieve verantwoordelijk om hier iets aan te doen.

Het Jeugdeducatiefonds vergroot de ontwikkelingskansen van kinderen die in armoede opgroeien. Door onze inzet worden de toekomstkansen van deze kinderen versterkt. Onze ambitie is dat zij de armoedespiraal van het gezin kunnen doorbreken. Dat is goed voor het kind, goed voor de samenleving en goed voor het verdienvermogen van morgen.

Scholen waar een meerderheid aan kinderen opgroeit in relatieve armoede hebben meer dan andere scholen extra ondersteuning en financiering nodig om de kansen voor deze leerlingen te vergroten.  Het Jeugdeducatiefonds stelt basisscholen in staat om kinderen te geven wat ze nodig hebben. Zowel voor het individuele kind, als voor de gehele klas, zoals leermaterialen, gezonde voeding, extra begeleiding of kindercoaching, een bed of leesboeken voor thuis, winterkleding of geld voor een schoolreis.

Onze school is gecertificeerd als deelnemer aan het Jeugdeducatiefonds. Bent of kent u iemand in financiële nood, neemt u dan contact op met Amina Zahir (ouderconsulent) of Wendy van Rossum (directeur).