Welkom op de website van Openbare Daltonschool Overschie

 

De enige echte daltonschool in Overschie, met oog voor het ontwikkelen van de talenten van uw kind 

 

Sinds 2008 geven wij onderwijs volgens de principes van het daltononderwijs. Het daltononderwijs is geen systeem, of methode, maar een houding voor het juist op maat aanbieden van de leerstof, gebaseerd op de zes vaste principes: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, reflectie, borging, doelmatigheid /effectiviteit en samenwerking. 

sfeerfoto 19 januari 2017

 web 20170119_095403 - (645 x 363)

We streven naar "elk kind zijn eigen A-niveau".

We gaan hierbij uit van de verschillen tussen kinderen. Verschillen zijn niet lastig, maar normaal. Leerlingen die even niet mee kunnen komen of juist bijzondere talenten hebben, leerlingen met faalangst, met taal- of rekenproblemen of leerlingen die meer sturing nodig hebben of juist meer vrijheid. Door de daltonprincipes zijn we in staat dit te volgen en zoveel mogelijk in te spelen op de behoefte van onze leerlingen, zodat wederzijds begrip voor verschillen kan ontstaan. Waar we dit zelf niet kunnen, staan deskundigen binnen en buiten de school ter beschikking.

Wilt u meer weten over onze leuke school, kijk dan gerust verder op onze website. We hopen door de verschillend gekleurde pagina's van de groepen een goed beeld weer te geven van hoe het er aan toe gaat op onze "kleurrijke" school. En daar zijn we trots op !

Daltonsschool Overschie_flyer_A5 (125 x 177)
Openbare Daltonschool Overschie

010.2450405

bezoekadres: Abtsweg 77, 3042GA

Postbus 10111
3004 AC Rotterdam
www.daltonoverschie.nl
daltonoverschie@daltonoverschie.nl

Volg ons op: